sange gach

sange gach

  iman_gj 11, 2008 4:35 am

ی
ی ی ی 2H2O CaSO4 ی ی . یی ی ϡ ی ی ی . ی ی ی ی یی یی. یی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی Ԙی ی. ی ی ی Ԙی ی ی ی ی Ԙی یی ی یی Ӂ ی ی Ԙی ی. ی ی ی ی ی ی Ԙی ی.ی Ԙی
یی یی ی
ی Ȑی ییی یی ی Ԙی ی یی ی ϡ ی ی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ǘ 1 یی ی 25 ی ی. یی ی یی Ҙ ی ی ی ی ی ی Ԙی ی.

Ԙی یی ی ی Ԙ ی (ی 22 ی) ی ی 35 ی . یی ی Ԙ ϡ ی یی ی ی Ԙی .

ی
ی ی ی یǍ ʝی ی یی Ԙ ی ی یی یی ѐ ( 7 یی!) ی . ی ی یی ی ی (ی) ǘ ( ی) ی Ԙ ی یی ѐیی ی ی .

ییی ی ی ی ی ی ی (ی ѐ ). ی یی ی Ԙ ی ی ی. یی Ҙ ی یی ی ی یی یی ޝی یی Ҙ ی .


ی یی
ییʝی یی (ی ی) یی Ҙ ی یی јی ی ی ی ی ʡ Ԙی . یی Ҙ ی یی ی . ̝ی یی - ی یی - ی یی ی یی ϡ ی ییی Ԙی . ی یی ی (1 10 ی) یی ی ی ی.

ی ی
ی ی یی ( ی ی Ԙی) ϡ ی. ی ی یی یی ј یی Ԙی . ј یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ( یی ی ی ی یӘی ) ی ی.

ی ی ی
ی ییی (ی یی Ԙی ) ی یی ییی ی ی Ԙی ی ی ی . ی ی یӝی ی ѐی Ԙʐی ییی ϡ . ی ی ی. ی ی ی Ȑیی یی э ی ی ی ی ی ی ی ʝی ی ی .

ی
ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی (1/2H2O CaSO4). ی یی. 97C ی یϡ ی ی 100 ی یی.

ی ی ی ی ی. ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

iman_gj

: 14
: 2008-02-16

Ґ    

Ґ


 
: